Analiza pokazala: Stara maslina ima tačno 2.240 godina!

Analiza pokazala: Stara maslina ima tacno 2.240 godina!

Istraživanja su obavljena na Šumarskom fakultetu Univerziteta Istanbul, a od zaprimljenih uzoraka maslina, dva su starija od 2000 godina, šest je od 1000 do 2000 godina, 20 od 500 do 1000 godina.

prezentacija

Ostala su ispod pola vijeka starosti.

Najstarija stabla od barskih maslinara imaju maslinar i uljar iz Pečurica Vebija Abazović – 2.056 godina i Dobrovođanin Jusuf Perazić – 1.799 godina. Najstarija maslina posađena u Ulcinju nalazi se u Valdanosu, a ima 1.892 godine.

staramaslina

Analiza je dio projekta “Jačanja konkurentnosti MSP u Crnoj Gori kroz razvoj klastera” kojeg finansira EU, a kofinansira i sprovodi Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO) u saradnji sa UNDP za Ministarstvo ekonomije. Uzimanje uzoraka sprovodilo se od 16. do 23. novembra 2014. godine, uz pomoć Udruženja maslinara Bara i Ulcinja, Istanbulskog univerziteta i Fakulteta za bezbjednost hrane UDG.

Zanimljivo je da među testiranim maslinama nisu i sedam iz zaseoka Komina, u MZ Mrkojevići, za koje se smatra da su vršnjaci Stare masline, jer vlasnici nisu dozvolili dendrohronološku analizu.

Portal Analitika

Ž.M.

(crnobijela fotografija Stare masline je iz 1952. godine) 

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude