Medicinskoj sestri Slavici Đurišić dodijeljeno priznanje

dr Zuhra Hadrovic

Pozdravljajući prisutne, dr Zuhra Hadrović, direktorka Doma zdravlja Berane, kazala je da sestrinstvo predstavlja važan segment u sistemu zdravstvene zaštite, pri čemu je široka oblast sestrinskog angažovanja, od prvog plača novorođenčeta do posljednjeg trenutka oboljelog, uz stalnu brigu za zdravlje tijela i duše, što zahtijeva ono najbolje u zdravstvenim radnicima – ljubav prema ljudima i punu posvećenost.

Dan sestrinstva

– Uloga medicinske sestre je jedinstvena, zbog čega nam je želja da u Domu zdravlja Berane ustanovimo priznanje, koje će se u narednim godinama u okviru obilježavanja Dana sestrinstva, dodjeljivati medicinskim sestrama-tehničarima koji su svojim nesebičnim radom dali značajan doprinos sestrinstvu u primarnoj zdravstvenoj žaštiti, koje je kao što se može vidjeti sa fotografija iz radnog procesa specifično, jer su radna mjesta medicinskih  sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ne samo dobro opremljene ambulante, već i udaljena planinska sela, škole i druge ustanove, romska naselja, ulice i gradski trgovi,  kazala je dr Hadrović, dodajući da želi da se zahvali i generacijama medicinskih sestara i tehničara koji su tokom svog radnog vijeka u toj ustanovi, svojim znanjem, požrtvovanoću i ljudskim odnosom prema pacijentima i njihovim najbližima, doprinijeli unapređenju i očuvanju njihovog zdravlja.

Kolektiv

Priznanje

Podsjećajući na specifičnosti i važnost zdravstvene njege i sestrinstva, Ranko Raketić, specijalista zdravstvene njege i glavni tehničar Doma zdravlja, kazao je da značaj zdravstvene njege i uloga medicinske sestre prepoznata i u okviru novih zakonskih rješenja, u skladu sa kojim je u toku osnivanje Komore medicinskih sestara i babica Crne Gore. Istakao je i da je izuzetno ponosan što pripada kolektivu u kojem radi 70 medicinskih sestara i tehničara, od kojih su njih 48 sa srednjom stručnom spremom, 3 sa višom, 14 sa visokom stručnom spremom i 5 specijalista zdravstvene njege.

Ranko Raketic

Govoreći o sestrinstvu, Raketić je naglasio da je izuzetno važno obrazovanje medicinskih sestara, metodologija i primjena uputstava i procedura, praktična primjena stečenih znanja i vještina iz oblasti zdravstvene njege, kao nezaobi­laznih elemenata profesije, ali i da je podjednako važna i posvećenost pozivu, komunikacija, ljubaznost i razumijevanje potreba pacijenata.

Selveta Selmanovic

Sa detaljima iz radne biografije nagrađene medicinske sestre Slavice Đurišić, prisutne koleginice i kolege upoznala je Selveta Selmanović, specijalistkinja zdravstvene njege – članica Komisije za kontolu kvaliteta rada iz oblasti zdravstvene njege.

Urucenje nagrade

Urucenje nagrade 1

– Slavica Đurišić rođena Stojanović, stekla je zvanje medicinske sestre 1979. godine, nakon čega je zasnovala stalni radni odnos u Medicinskom centru Ivangrad. Od tada pa do danas, punih 38 godina, Slavica radi na poslovima patronažne medicinske sestre na području Police. Slavica je ušla u svaku kuću razuđenog terena sedam poličkih sela, pješačeći po snijegu i kiši, kako bi svaki pacijent dobio lijek, savjet i toplu riječ ohrabrenja i podrške. U svom bogatom radnom iskustvu, godinama je vakcinisala djecu sa svog područja u čemu je uvijek imala najbolje rezultate, koje svakako nije bilo lako ostvariti u tadašnjim uslovima, a i danas. Od ljekara, njenih kolega i najbitnije – mještana Police, o Slavici i njenom radu, čuli smo samo riječi hvale, tako da je ovo priznanje samo skromni način da joj se na tome zahvalimo, kazala je Selmanović.

Slavica Djurisic

Aplauz

Inače, Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se 12. maja u znak sjećanja na datum rođenja Florens Najtingel, Britanke koja se smatra začetnicom modernog sestrinstva.

Cestitanje

 

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude