Preporuku za raskid ugovor sa privatnim apotekama dalo je Ministarstvo zdravlja

Na sjednici Upravnog odbora Fonda je eksplicitno iznesen stav predstavnika Ministarstva zdravlja, o čemu postoji audio snimak i zapisnik, saopšteno je iz Fonda zdravstva

Fond za zdravstveno osiguranje demantovao je tvrdnje Ministarstva zdravlja, kojim rukovodi dr Budimir Šegrt, da je direktor Fonda, kao potpisnik ugovora sa privatnim apotekama, shodno ugovoru i ugovornim obavezama raskinuo ugovor, samostalno, uz punu odgovornost i pravo na odlučivanje, a da Ministarstvo zdravlja nije potpisnik ugovora i nije moglo da utiče na to, niti je imalo namjeru.

“Na sastanku održanom na inicijativu ministra zdravlja, u septembru ove godine, data je preporuka od strane Ministarstva zdravlja da se uđe u postupak raskida ugovora sa privatnim apotekama, o čemu postoji službena zabilješka”, navodi se u reagovanju iz Fonda.

Iz Ministarstva “Vijestima” su kazali da “Ministarstvo zdravlja nije potpisnik ugovora i nije moglo da utiče na to, niti je imalo namjeru, jer po potpisanom ugovoru, na to nemamo pravo, a kao i uvijek insistiramo na poštovanju zakona”, istakli su iz Ministarstva

Sa druge strane, iako su imali velikih sistemskih problema da realizuju zaključak Vlade i ugovore izdavanje ljekova na recept sa privatnim apotekama, kako se navodi u reagovanju, u Fondu su smatrali “da je cilj projekta postignut, odnosno da je postignuta veća dostupnost ljekovima građana, i bili stava da ugovor ostane na snazi do kraja godine, do kada je i bio zaključen”.

“Iz tog razloga je i sazvana sjednica Upravnog odbora Fonda, kao višeg organa upravljanja na kojoj je eksplicitno iznesen stav predstavnika Ministarstva zdravlja da se raskine ugovor sa privatnim apotekama, što su ostali prisutni članovi i podržali, o čemu postoji audio snimak i zapisnik sa sjednice”, saopštili su iz Fonda.

U skladu sa tim, direktor  Fonda (Kenan Hrapović), “poštujući odluke svog organa upravljanja, iako je jasno saopštio na samoj sjednici da je protiv takve odluke, pokrenuo je postupak raskida ugovora, shodno njegovim odredbama”.

“Fond za zdravstveno osiguranje je samostalni organ upravljanja koji svoje odluke donosi poštujući smjernice Vladine politike.  I uvijek će, kao i do sada, ukazivati i davati preporuke da se donesene odluke koje se tiču sistema zdravstvenog osiguranja unaprijede, i ispoštuju na najoptimalniji način, a sve u cilju zaštite interesa svojih osiguranika”, navodi se u reagovanju.