Telekom donirao logopetski aparat udruženju “Nova nada”

Žabljak je dobio prvi digitalni logopedski aparat „Beringerov set“, namijenjen djeci kojoj je potrebna pomoć logopeda u razvoju govora. Riječ je o donaciji koji je Telekom opredijelio Udruženju roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Nova nada“, kao jednom od pobjednika konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“ krajem proše godine.

Donacija je dio podrške projektu „Zajedno, do logopedskog kabineta“, koji ima za cilj rehabilitaciju i socijalizaciju djece i mladih sa smetnjama u razvoju i djece sa izazovima logopedske prirode. Riječ je o logopedskom instrumentu, namijenjenom slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje, a koje predstavlja standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja.„Sredstvima odobrenim od strane Crnogorskog Telekoma značajno smo unaprijedili svoj višegodišnji rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i djecom sa problemima logopedske prirode. Od februara, aparat koristi petnaestoro djece, sa ciljem unapređenja govorne i slušne rehabilitacije. Smatramo da ćemo korišćenjem aparata u našim daljim aktivnostima podići kvalitet rada i olakšati djeci da što uspješnije i brže prevaziđu problem“, saopšteno je iz udruženja „Nova nada“.Kroz konkurs „Za svako dobro“, Telekom podržava i promoviše društveno odgovorne projekte iz različitih oblasti koje su važne za razvoj crnogorskog društva: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita životne sredine i stvaranje jednakih mogućnosti za povezivanje i uključivanje u digitalno društvo. Do sada je ovim programom podržano 16 projekata od posebne važnosti za zajednicu, a kompanija planira da uskoro raspiše novi konkurs za dodjelu donacija.

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude