“KONKURS ZA PROPOVJEDNIKA”

Jedna Crkva tražila je sebi propovednika. Crkveni Odbor se sastao i ispitivali su mnoge kandidate. Sve su ih odbacilli kao neodgovarajuće i koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa.
Međutim, jedan član tog Odbora nije se baš slagao sa ostalima u odlukama. Kada je izgubio strpljenje, odlučio je da podstakne članove Odbora, da malo ispitaju sebe. Tada je ustao i rekao: “Evo, imam pismo od još jednog kandidata za našeg propovedika.”

“Braćo!

Razumeo sam da je Vaša propovedaonica upražnjena i hteo bih da se javim u tu službu. Imam mnoge kvalifikacije. Propovednik sam koji ima mnogo uspeha, a imao sam nešto uspeha i kao pisac. Neki ljudi kažu da sam dobar organizator. U većini mesta gde sam se kretao ili boravio bio sam vođa. Već mi je preko pedeset godina, a ni na jednom mestu nisam propovedao duže od tri godine. Neka mesta sam morao napustiti jer je zbog moje službe nastala pobuna u gradu. Moram vam priznati da sam već tri ili četiri puta bio u zatvoru, ali ne zbog nekih kriminalnih dela. Radeći mogu još mnogo da postignem, iako moje zdravlje nije baš najbolje. Crkve u kojima sam propovedao bile su male, iako su se nalazile u velikim gradovima. Nisam bio baš u najboljim odnosima sa religioznim vođama u gradovima u kojima sam propovedao. Naime, neki su mi pretili, a neki su me čak i fizički napali. Nisam baš najbolji za vođenje dnevnika rada, zaboravljam i one koje sam već do sada krstio. Ali, ako me Vi ipak možete prihvatiti trudiću se da radim najbolje što mogu.”

Zastao je. U tom trenutku značajno je pogledao u članove Odbora i rekao: “Šta mislite, da ga pozovemo i da ga prihvatimo?” A ovi fini, uglađeni crkveni ljudi bili su preneraženi.

“Pozvati nezdravog čoveka koji stvara pobune, zaboravlja stvari i koji je povrh svega bio u zatvoru?! Pa je li taj član našeg Odbora poludeo? Ko je potpisao to pismo? Ko se to uopšte usudio da nam se javi na mesto propovednika?!”

Taj član Odbora ih je sve dobro pogledao pre nego što je odgovorio:

“Potpisano je – apostol Pavle.”

Priložile: Ljubica i Nada Muzički
Foto: OrthPhoto
Izvor: Siont.net

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude