LAJOVIĆ: Amfilohijevi istupi su u suprotnosti sa Svetim pismom i pravoslavnom tradicijom

Veoma je drsko za jednog vjerskog poglavara, a i suprotno je Svetom pismu i pravoslavnoj tradiciji, da vjernik ne poštujete vlasti u zemlji kojoj živi i da ih ovako diskvalifikuje. Upravo je Amfilohije i SPC koja ga je postavila, glavni promoter retrogradne karađorđevske ravnogorske ideologije, koja već 100 godina osporava državnost Crnoj Gori, koja je detronizovala dinastiju Petrović-Njegoš i ukinula autokefalnost Crnogorskoj crkvi.

Čekao sam da prođe neko vrijeme, da damo vremena političkim subjektima u Crnoj Gori, da vidimo hoće li se oglasiti na najnoviju klevetu mitropolita Amfilohija, koju je izrekao na Vaskrs. Amfilohije je u Zelenici priznao da se bavi politikom, ali je to opravdao “postojanjem izdajnika Crne Gore u vlasti”.Naša politička scena jeste kontaminirana zadnjih godina raznim uticajima, ali ovakvih grubih političkih diskvalifikacija nećete čuti ni od vanpralamentarnih radikalnih stranaka, a kamoli od nekoga koji pledira da bude mitropolit crnogorski. Mudri Solomon je znao reći da usta govore onog čega je puno srce, a ovaj govor je kao i mnogi prije bio pun osude i mržnje, i to sve na veliki blagdan.On nekome spočitava izdajstvo Crne Gore a svim svojim djelovanjem, evo tri decenije, čini sve protiv njene države. Ne samo da negira nezavisnost države, njen suverinitet i njene granice, nazivajući ih komunističkom tvorevinom, nego negira ustav i zakone, osporava crnogorsku naciju (koja je navodno sotonska tvorevina), negira vjekovnu samobitnost i autokefalnost Crnogorske crkve, jezik i kulturu. Kako neko može da pledira na tron Petra I Petrovića Njegoša, a da osporava i državu i crkvu koju je Petar oslobašao i vodio.Inače, veoma je drsko za jednog vjerskog poglavara, a i suprotno je Svetom pismu i pravoslavnoj tradiciji, da vjernik ne poštujete vlasti u zemlji kojoj živi I da ih ovako diskvalifikuje. Upravo je Amfilohije i SPC koja ga je postavila, glavni promoter retrogradne karađorđevske ravnogorske ideologije, koja već 100 godina osporava državnost Crnoj Gori, koja je detronizovala dinastiju Petrović-Njegoš i ukinula autokefalnost crnogorskoj crkvi. Tu je četničku ideologiju istorija prepoznala kao kvinslišku i izdajničku. Od pet svetaca koje je Amfilohije kanonizovao , četiri su bili lideri četničkog pokreta u II svjetskom ratu i sarađivali sa italijanskim okupatorima (peti je neupjela kanonizacija “Lovćenskog tajnovidioca”). I sada sa tih ideoloških pozicija proglašava izdajnicima nekog.To je suprotno elementarnoj zdravoj pameti, i do te mjere skaradno da vjerovatno zato niko ozbiljan iz sfere politike neće više da polemiše sa ovim političkim metuzalemom, koji ne može da izađe iz političkih podjela i kategorija 19. i 20. vijeka , a kamoli da danas svjedoči za Hrista i ponudi Crnogorcu jevanđeoske odgovore na brojna savremena pitanja i duševne patnje. Valjda Crkva treba da spašava ljudske duše i da promoviše principe Carstva Nebeskog, a da ostavi političarima i vladarima da definišu i štite nacionalne i državne interese..Međutim, ova okoštala i retrogradna klero-nacionalistička ideološka struktura egzemplar je farisejstva i njegovoga kvasca, koji se toliko naduo da je ukiselio cijelo tijesto crnogorskog duhovnog hljeba. I danas se na Vaskrs kao nekada za 30 srebrenjaka izdaje i razapanje Hrista, proglasavajući ga izdajnikom i rušiteljem hramova.To može prepoznati svako ko je ikad pročitao Jevandjelja. Taj isti agresivni religiozni i nacionalistički duh, je došao u sukob sa Isusom i upravo ga je on izdao I predao okupatorima, da ga za Pashu u Jusalimu na praznik razapnu. A razapinje ga i danas u srcu svakog onog Crnogorca koji evo tri decenije sablažnjen gleda i sluša poltikanstvo ovog duhovnika. I normalno je da ne želi da ide u takvu crkvu koju Amfilohije personifikuje, jer se ne osjeća prihvaćenim i dobrodošlim, nameće mu se prezove Ili odrekne sebe, svojeg identitieta i istorije, inače će biti proglašen za idajnika samo zato što se sa ponosom izjašnjava kao Crnogorac i/ili je iz partizanske porodice. Valjda mora da nazove Srbinom i prihvati ideje četnikog pokreta, da bi bio spašen i prihvaćen od Boga?!?Ali ne, nema Amfilohije problem sa vlastima u Crnoj Gori, nego sa Isusom i Njegovim učenjem, koji je prema svakome običnom i grešnom čovjeku bio milostiv i pažljiv u ophodjenju, samo je prema ovakvim religiznim vodjama – farisejima, znao reći onih “sedam jao”… “Jao vama pismoznanci, što stojite na vratima Carstva Nebeskog, niti sami ulazite niti druge puštate da uđu koji bi htjeli da udju. Jao vama licemjeri…”

Piše: Lav LAJOVIĆ
(Autor je koordinator Hrišćanskog pokreta u Crnoj Gori)

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude