Misteriozna knjiga na nepoznatom jeziku

O misterioznoj kjizi Rohonc kodeks, koja je pronađena u Mađarskoj u 19. vijeku, ne zna se mnogo. Ne zna se ko je napisao knjigu, gdje je napisana i šta piše u njoj, s obzirom da je tekst napisan misterioznom abecedom koja se sastoji od gotovo 200 simbola.

Vjeruje se da se Rohonc kodeks nalazio u ličnoj biblioteci grofa Gustava Bothijanja, prije nego što je on donirao čitavu biblioteku Mađarskoj akademiji nauka. Kada se pojavio, činilo se da potiče iz srednjevjekovnog doba.

Ilustracije koje se nalaze u knjizi prikazuju detalje iz ratova, a ispunjena je i religijskom simbolikom koja podsjeća na hrršćanstvo, islam, pa čak i hinduizam, piše pixlizam.com.

Neki stručnjaci navode da je tekst morala napisati neka kultura u kojoj su sve tri navedene religije bile zastupljene. Moguće porijeklo rukopisa se veže za u Indiju, Sumeru ili drevnu Mađarsku. No, sve dok se ne otkrije šta u njoj piše nećemo znati ko je i zašto napisao ovo misteriozno djelo.

Codex-Rohonci-newscan-03

Ukupno, Rohonc kodeks sadrži 448 strana nedešifrovanog teksta, koji je sličan starom mađarskom jeziku, pošto su oba napisana zdesna na levo i imaju slične kombinacije slova. Naučnici tvrde da bi rukopis mogao da bude i hindi, ali i stari mađarski, iako nema neke osobine ni iz jednog ni iz drugog jezika. Broj različitih simbola je ogroman, uz oko 10 puta više simbola nego u bilo kojem drugom poznatom alfabetu.

Papir kodeksa ima jedinstveni vodeni žig. Svaka strana sadrži vodeni žig koji izgleda kao sidro, koje se nalazi u krugu, koji se nalazi u šestokrakoj zvijezdi. Sam vodeni žig izgleda potiče iz perioda 1529.-1540. godine, iako je kodeks izgleda ranije napisan. Upravo zbog toga je teško odrediti kada je tačno tekst napisan, iako je moguće da je knjiga prepisana u nekom trenutku.

Pokušaji prevođenja kodeksa su doveli do nekoliko teorija. Postoji puno varijacija u ovim teorijama, pošto se naučnici još nijesu složili ni oko toga o čemu se radi u tekstu. Istraživač Marius Adrijan Oancea dao je hipotezu da je tekst napisan na starom mađarskom alfabetu i da sadržaj ima veze sa Novim zavjetom. Ta hipoteza se naziva Hipoteza o starom mađarskom alfabetu.

Knjiga je dostupna na netu, i svi su pozvani da pokušaju da je dešifruju.

Codex-Rohonci-newscan-04

Codex-Rohonci-newscan-03

Codex-Rohonci-newscan-01

Izvor: rtcg.rs