Poruka pape Franje patrijarhu Vartolomeju: “Nema više prepreka za evharistijsko opštenje…“

U senzacionalnom obraćanju pape Franje konstantinopoljskom patrijarhu, kaže se da „nema više prepreka za evharistijsko opštenje“. Na kraju svoje poslanice Franjo I takođe uverava patrijarha Vartolomeja da će se moliti za uspešno održavanje „svepravoslavnog sabora“.

Na kraju mise, na stadionu u Bangi (Afrika) 30. novembra, papa se obratio s posebnim pozdravom konstantinopoljskom patrijarhu Vartolomeju.

Takođe, rimski papa je uputio specijalnu poslanicu koju je istog dana, ispred patrijarha Vartolomej, u patrijaršijskoj crkvi Svetog Georgija na Fanaru, pročitao predsednik glavnog papinog ekumenističkog tela – „saveta za unapređenje hrišćanskog jedinstva“.

U istoj poslanici se, između ostalog, kaže: „Od tog vremena kada su papa Pavao VI i patrijarh Atinagora započeli put ka punom jedinstvu, potpisavši 1965. godine zajedničku rimokatoličko-pravoslavnu deklaraciju, nisu bile prevaziđene sve razlike između dve „crkve“ (navodnici redakc.).“

26 Oct 1967, Vatican City, Rome, Italy --- Original caption: Exchanging the 'Third Kiss of Peace' Pope Paul and Ecumenical Patriarch Athenagoras embrace to highlight their dramatic meeting in the Vatican. The two leaders are trying to end the schism which has divided the Eastern and Western churches for 900 years. --- Image by © Bettmann/CORBIS
26 Oct 1967, Vatican City, Rome, Italy — Original caption: Exchanging the ‘Third Kiss of Peace’ Pope Paul and Ecumenical Patriarch Athenagoras embrace to highlight their dramatic meeting in the Vatican. The two leaders are trying to end the schism which has divided the Eastern and Western churches for 900 years. — Image by © Bettmann/CORBIS

Međutim, Franjo I je uveren da „posle vaspostavljanja odnosa ljubavi i bratstva, u duhu uzajamnog poverenja, uvažavanja i ljubavi, više nema prepreka za evharistijsko opštenje, do koga neće doći drugačije do kroz molitvu, očišćenje srca, dijalog i utvrđivanje istine“.

Na kraju poruke papa je uverio patrijarha Vartolomeja da će se moliti za uspešno sprovođenje „svepravoslavnog sabora“.

Kao što vidimo, ovde su istaknuti prioriteti Vatikana i „pravoslavnih“ ekumenista. Mnogobrojne konferencije, susreti i dijalozi s jereticima, sa njihove strane su predstavljeni kao vaspostavljanje ljubavi i bratstva, čiji je konačni cilj – evharistijsko opštenje, zaobilazeći pritom kanonske i dogmatske razlike. Ovo takođe čini jasnijom naizgled nerazumljivu nadu i očekivanja rimokatolika od „svepravoslavnog sabora“ – taj apostasijski događaj treba da pripremi svu neophodnu bazu za dugoočekivano ekumenističko „jedinstvo“.

Po materijalu sa „Inform-religija.ru“

Prevodi priređivanje: „Borba za veru“

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude