Romi iz Igala uskoro useljavaju u nove kuće

U nove montažne kuće useliće 23 socijalno ugrožena Roma

Romske porodice iz Šišteta u Igalu trebalo bi uskoro da usele u nove kuće u hercegnovskom naselju Drenovik.

Radovi na šest kuća praktično su završeni, a preostalo je da se priključe na vodovodnu i elektro mrežu.

Tokom izgradnje, ukazala se potreba da se uradi i duži potporni zid za koji još nisu obezbijeđena sredstva.

Opština Herceg Novi i njemačka organizacija HELP u avgustu prošle godine potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim su definisani uslovi gradnje šest montažnih kuća za socijalno ugrožene porodice romske nacionalnosti.

Zahvaljujući njemačkom Ministarstvu inostranih poslova, preko Pakta za Stabilnost za Jugoistočnu Evropu, odobreno je 176.890 eura za projekat koji će trajno riješiti stambeno pitanje 23 pripadnika romske populacije.

Opština je ustupila zemljište, obezbijedila komunalnu infrastrukturu, pristupnu saobraćajnicu, građevinske i upotrebne dozvole.

Nove montažne kuće biće vlasništvo Opštine, koja garantuje da će korisnicima biti omogućeno da u njima žive ne kraće od 25 godina.

U hercegnovskoj opštini živi 254 Roma i 25 Egipćana. Istraživanje koje je uradila nevladina organizacija Mladi Romi u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava i Opštinom, pokazalo je da Romi žive u izuzetno teškim i lošim uslovima.

Uz nedostatak stalnog posla i stabilnih izvora prihoda, neadekvatni uslovi stanovanja su među najvećim problemima.

Izvor: Vijesti

Autor: Slavica Kosić