Stefan ima 13 godina i boluje od leukemije. Treba mu naša pomoć!

Trinaestogodišnji Stefan Vučković boluje od leukemije, a njegovi roditelji mole za pomoć kako bi mogao da nastavili liječenje i dobije najtežu životnu bitku.

Pomoć se može uplatiti na žiro-račun Crnogorske komercijalne banke 510100597429002832.

Spritus Movens

Spiritus Movens, časopis za savremenu duhovnost, društvo i ljude